mail home

Poskytnutí finanční podpory z programu "Zajištění dostupnosti 2016"

Poskytnutí finanční podpory z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018“ byla naší organizaci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 ze dne 24. 2. 2016 ve výši 111 292 500,00 Kč.

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018“ byla naší organizaci poskytnuta Dodatkem č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 ze dne 29. 6. 2016 ve výši 116 813 560,00 Kč.

Na základě „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ v souladu s „Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016“, který je prováděcím dokumentem „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 - 2018“ byla naší organizaci poskytnuta Dodatkem č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 ze dne 23. 9. 2016 ve výši 126 681 560,00 Kč.

Kde nás najdete