mail home

Poskytnutí finanční podpory z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2017

Poskytnutí finanční podpory formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2017

 

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 5.6.2017 poskytnutí finanční podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 2 666 600 Kč z Pogramu k zajištění priorit na území Zlísnkého kraje pro rok 2017 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje schválí rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2017. Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání dne 19.6.2017 schválilo rozpočtové opatření č. ZZK/0013/2017. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na provoz z Programu k zajištění priorit na území ZK  pro rok 2017 ve výši 2 666 600 Kč je poskytnut v tomto členění:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice                             107 000 Kč
Chráněné bydlení Uherský Brod                                                                74 100 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uh. Brod                           173 000 Kč
Chráněné bydlení Staré Město                                                                158 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov           171 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Staré Město                      100 800 Kč
Domov pro seniory Uherský Ostroh                                                         322 000 Kč
Chráněné bydlení Rostislavova                                                               194 600 Kč
Domov se zvláštním režimem Kvasice                                                     478 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská      186 000 Kč
Domov pro osoby se zdtavotním postižením Kunovice - Cihlářská         123 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice                          119 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Zborovice                          145 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum     204 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince       111 100 Kč

Kde nás najdete