mail home

Poskytnutí finanční podpory z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016

Poskytnutí finanční podpory formou příspěvku na provoz z rozpočtu Zlínského kraje z Programu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016

 

Rada Zlínského kraje schválila na svém zasedání dne 6.6.2016 poskytnutí finanční podpory formou navýšení příspěvku na provoz o 2 357 000 Kč z Pogramu k zajištění priorit na území Zlísnkého kraje pro rok 2016 pro Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Příspěvek byl poskytnut v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2016. Tento příspěvek je určen na zajištění základních činností sociálních služeb v patřičném rozsahu a kvalitě a v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na provoz z Programu k zajištění priorit na území ZK  pro rok 2016 ve výši 2 357 000 Kč je poskytnut v tomto členění:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice                             189 000 Kč
Chráněné bydlení Uherský Brod                                                                74 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Uh. Brod                           306 000 Kč
Chráněné bydlení Staré Město                                                                167 000 Kč
Domov pro seniory Uherský Ostroh                                                         304 000 Kč
Chráněné bydlení Rostislavova                                                               250 000 Kč
Domov se zvláštním režimem Kvasice                                                     469 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice                          233 000 Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum     365 000 Kč


Kde nás najdete