mail home

DZP Velehrad - Vincentinum - Poskytované služby

Poskytované služby obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování zahrnuje rovněž úklid, praní, a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy zajišťuje celodenní stravu odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, podpora a pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu zahrnuje pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zahrnuje možnosti pracovních, volnočasových a zájmových aktivit, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních dovedností
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a zdrojů, pomoc při obnovení a upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů
 • sociálně terapeutické činnosti zahrnuje činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ošetřovatelská a zdravotní péče

O zdraví a bezpečnost a spokojenost uživatelů se starají 4 zdravotní pracovníci, 15 pracovníků v sociálních službách včetně instruktorů pro pracovní terapii.

Ordinace lékaře:

 • praktický lékař MUDr. Michal Pupík: každé pondělí 13 – 15 h
 • MUDr. Josef Kašpárek, psychiatr: každý druhý pátek  10 – 12 h  
 • MUDr. Jitka Červinková, kožní lékař:  1x za 6 týdnů
 • MUDr. Jaroslava Velecká, ORL : po dohodě 3x ročně
 • MUDr. Jarmila Horáková, zubní lékař: dle potřeby uživatelů +  pravidelné preventivní prohlídky jedenkrát za  půl roku

Volný čas

     Náš domov nabízí uživatelům různé zájmové činnosti a volnočasové aktivity. Patří mezi ně:

 • arteterapie s využitím různých technik malování, kresby a aranžérských dovedností
 • hudební činnosti - muzikoterapie s možností hry na hudební nástroj
 • keramickou dílnu
 • tkalcovskou dílnu
 • dřevařskou dílnu
 • další ruční práce jako je práce s textilem, vyšívání a háčkování.

Výrobky našich uživatelů jsou pravidelně prezentovány na výstavách v obci Velehrad, v archeoskanzenu na Modré i při příležitosti prodejních jarmarků v Uherském Hradišti.

Práce v zahradě

     Naši uživatelé mají možnost věnovat se ve volném čase práci na zahradě. Naše zahrada je  vybavena skleníkem a pařeništi a je možno na ní  pěstovat zeleninu, květiny nebo bylinky.

Duchovní život

     Poloha našeho ústavu v blízkosti velehradské bazilika je ideální z hlediska duchovního vyžití. Naši uživatelé využívají možnosti návštěv kostela a mají k dispozici rovněž kapli, která se nachází přímo v ústavu.

Další vyžití – rekreace

     Každoročně pořádáme pro naše uživatele zájezdy a rekreace. Oblíbené jsou i půldenní výjezdy do okolí, turistické výlety, návštěvy divadla a kulturních akcí, diskotéky i táboráky s opékáním špekáčků. Na programu a plánování společných akcí se podílejí  i naši uživatelé.

Kde nás najdete