mail home

DZP Velehrad - Buchlovská - Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

a)   poskytnutí ubytování

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

b) poskytnutí stravy

 • zajištění celodenní stravy odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně  v rozsahu 3 hlavních jídel                                       

c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání
 • pomoc při přesunu z lůžko nebo vozík
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d)   pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti    

 • pracovně výchovná činnost
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • volnočasové zájmové aktivity

f)   zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

g)   sociálně terapeutické činnosti

 • sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů      

Dle  vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Nedílnou součástí nabízené služby je zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče

Každý z uživatelů má možnost si vybrat svého ošetřujícího lékaře. Pokud tento lékař bude mít ordinaci mimo Velehrad, dopravu za tímto lékařem si uživatel hradí sám.

Domov nabízí svým uživatelům přímo v zařízení odbornou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V zařízení je zajištěna služba zdravotní sestry denně (včetně sobot a nedělí), a to vždy od 6.00 hod. do 18.00 hod. Odbornou ošetřovatelskou péči zabezpečuje vedoucí sestra, 5 úsekových sester 1 fyzioterapeut. V oblasti rehabilitace uživatelům nabízíme masáže, perličkové koupele, biolampu, magnetoterapii, aromaterapii, snoezelenterapii, relaxační a dechová cvičení.

Uživatelé sociální služby mohou v zařízení využít služby:

MUDr. Michal Pupík, praktický lékař
Ordinace:  středa od 8.00 hod. do 12.00 hod.

MUDr. Josef Kašpárek, psychiatr
Ordinace:  pátek od 11.00 hod. do 14.00 hod.

MUDr. Jitka Červinková, kožní lékařka
Ordinace:  čtvrtek – jedenkrát za šest týdnů, na základě předchozího  oznámení

MUDr. Jarmila Horáková, zubní lékařka
Ordinace:  dle potřeby uživatelů popř. objednávky
2x ročně preventivní prohlídky v domově

MUDr. Jaroslava Velecká, ORL lékařka
Ordinace:   2x ročně , na základě předchozího  oznámení

Kde nás najdete