mail home

DZP Kunovice - Na Bělince - Aktuality

 EUROINSTITUT | vzděláváním proti handicapu


                                  

                                                 BŘEZEN                                                     

DEN KNIHY - předčítání z knih, listování v časopisech

PLAVÁNÍ V AQUAPARKU

VELIKONOCE, ZVYKY, OBYČEJE

LÁZEŇSKÝ POBYT V KOŠUMPERKU

NÁVŠTĚVA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ UHERSKÝ BROD


VÁNOČNÍ BESÍDKA


PARAPARÁDA

VÝSTAVKA NA MĚSTĚ KUNOVICE


MIKULÁŠ


MÓDNÍ PŘEHLÍDKA MARIE ZELENÁ


DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


KUNOVSKÉ HODY

 NAD OBLAKY

krásné 2. místo - blahopřejeme ☺♥


Zástupci kraje ocenili pracovníky v sociálních službách a poděkovali jim za jejich práci 18.9.2017

ZLÍNSKÝ KRAJ – Za aktivní a dlouholetou činnost v sociálních službách ocenili dnes představitelé Zlínského kraje ve zlínské Baťově vile celkem sedm žen a také jednoho muže. Stalo se tak v rámci slavnostního vyhlášení výsledků ankety Pracovník roku v sociálních službách, kterou letos Zlínský kraj již poosmé zorganizoval.
„Touto naší anketou chceme podpořit a zviditelnit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná

a přitom společensky velmi potřebná. Zároveň tak máme krásnou příležitost těmto lidem za jejich obětavou práci osobně poděkovat a popřát jim hodně elánu a sil do další činnosti,“ uvedla radní Zlínského kraje pro sociální věci, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová. Kromě ní se dnešní slavnostní akce zúčastnili také statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, náměstek hejtmana Pavel Botek a krajští radní Petr Gazdík a Jan Pijáček.

Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje, spojený s finančním darem 15 tisíc korun, letos získali Vlasta Křeménková, Iveta Strnadlová, Hana Šustrová, Marie Panáčková a Karel Malina. Vedle nich kraj ocenil také další tři ženy, které si odnesly Mimořádné manažerské ocenění – Terezii Fojtíkovou, Marii Vaškovicovou a Marii Dostálkovou.
Kandidáty do ankety mohli navrhnout jak samotní poskytovatelé sociálních služeb, tak i široká veřejnost, představitelé samospráv či nejrůznější instituce a organizace. Na základě zveřejněné výzvy bylo odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje doručeno 27 nominací včetně podrobného zdůvodnění, proč je pracovník k udělení uznání navrhován. Doručené návrhy poté vyhodnotila odborná komise.
Profily oceněných
Titul Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2017
Marie Panáčková – pracovnice v sociálních službách, Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.
V domově pracuje od roku 2001. Důvěru klientů si získala svým profesionálním a zároveň mimořádně lidským přístupem. V průběhu let se vypracovala na vedoucí oddělení. Díky své pracovitosti, svědomitosti a oddaností práci dokáže nejen vést lidi kolem sebe, ale také je aktivně zapojit do chodu oddělení a práce s klienty. Svým klidným a rozvážným přístupem dokáže vždy vyřešit také konfliktní či vyhrocené situace. Pracovní kolektiv se jí daří mimořádně stmelovat. Dokonce i svůj volný čas věnuje na to, aby klienti viděli zajímavá místa a získali nové podněty a prožitky.

 

1. 1.
NOVÝ ROK
   KONEČNĚ JSME SE DOČKALI  PRVNÍHO SÁŇKOVÁNÍ          
18. 1.
Milé setkání
MILÉ SETKÁNÍ   V pondělí 18. ledna se herecký ansámbl našeho Domova vydal do ZŠ Kunovice U Pálenice, aby potěšil ž…
5. 3.
Den pro Bělinku
Stručný popis zařízení:  Objekt postaven v 70. letech minulého století jako MŠ n.p. LET Kunovice. V roce 1993 odkoupen Okresním ústavem…
19. 4.
CENA Ď
Letošní krajské kolo Ceny Ď, do níž mohou neziskové organizace jako vyjádření díků nominovat své podporovatele, se ve Zlínsk…
8. 5.
Den Matek
30. 4.
DEN ZEMĚ
20. 5.
znovuobnovení provozu kavárny „Café 21“
 Znovuobnovení provozu kavárny „Café 21“a vytvoření přirozeného komunitního centra pro setkávání lidí se…
24. 6.
SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 24.6.2016
Rádi bychom touto cestou poděkovali za jeden splněný sen našeho klienta pana Marka Ševců, který si přál kolo. Děkujeme panu T. Daňhelovi , který na…
14. 6.
NAD OBLAKY VE VSETÍNĚ – 14. 6. 2016
Výtvarná soutěž: 1. místo Martina Krämerová – obrázek „MUZIKOTERAPIE“ (Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice …

Kde nás najdete