mail home

DZP Javorník, Chvalčov - Cílová skupina

Cílová skupina

DZP Javorník, Chvalčov je koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) od 18-ti let, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Služba je určena:

  • ženám a mužům s primárně mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení)
  • osobám od 18-ti let
  • osobám s vysokou mírou potřeby péče

Služba není určena:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Osobám, jež nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

 Pravidla pro přijetí do DZP Javorník, Chvalčov:

  • Žadatel splňuje kritéria cílové skupiny DZP Javorník, Chvalčov
  • Nepříznivá sociální situace
  • Přihlíží se k sociálním vazbám ve Zlínském kraji

Kde nás najdete