mail home

DZP Javorník, Chvalčov - Cílová skupina

Cílová skupina

Denní stacionář poskytovaný v DZP Javorník, Chvalčov je koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) ve věku 19 – 64 let.

Služba je určena:

  • ženám a mužům s primárně mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení)
  • osobám ve věku 19 – 64 let

Služba není určena: 

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

Pravidla pro přijetí do Denního stacionáře v DZP Javorník, Chvalčov:

  • Žadatel splňuje kritéria cílové skupiny Denního stacionáře v DZP Javorník, Chvalčov
  • Nepříznivá sociální situace

Kde nás najdete