mail home

DZP Javorník, Chvalčov - Denní stacionář

Informace pro zájemce o službu typu Denní stacionář

Dne 31. 12. 2017  bude ukončeno poskytování sociální služby typu Denní stacionář v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově na základě usnesení č. 0713/R22/17 ze dne 4. 9. 2017 schváleným radou Zlínského kraje.

 

V Denním stacionáři poskytovaném v DZP Javorník, Chvalčov se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c)    stravování
d)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
e)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f)    sociálně terapeutické činnosti
g)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Kapacita služby Denní stacionář jsou 4 klienti - okamžitá kapacita.

Provoz Denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny pondělí až pátek v době od 8:00 do 15:00 hod. a slouží obyvatelům mikroregionu Podhostýnska.

Denní stacionář úzce spolupracuje s DZP Javorník, Chvalčov a zapojuje se do všech činností pořádaných zařízením. Denní stacionář je umístěn v 1. podlaží hlavní budovy Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov. Budova je bezbariérová. Klienti do hlavní budovy vcházejí odděleným samostatným vchodem, který je vstupem do šaten klientů.

Klienti denního stacionáře mají k dispozici místnost "Centrum denních aktivit." Místnost je přizpůsobena potřebám cílové skupiny a je vybavena počítačem, tiskárnou a wi-fi připojením, část je uzpůsobena pro relaxaci a odpočinek klientů. Sociální zařízení se sprchovým koutem se nachází v těsné blízkosti.

Klienti denního stacionáře mohou využívat centrální jídelnu domova, tělocvičnu a areál domova, do něhož patří - zahrada, ohniště se zastřešeným posezením, venkovní krytý bazén a víceúčelové hřiště.

Klienti denního stacionáře mají možnost si najít v zařízení přátele, najít sebeuplatnění formou pracovních terapií a osvojit si sociální dovednosti potřebné pro běžný život.

 

Výše úhrady za poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři činí 100 Kč / 1 hod., podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů sociální péče. Úhrada za poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři je individuální. Úhrada není účtována za den pobytu klienta v zařízení, ale závisí na součtu časových jednotek (minut), ve kterých pracovník sociální služby poskytoval klientovi sjednané úkony sociální péče.

Klient Denního stacionáře má možnost odebírat stravu v rozsahu 4 jídel, k dispozici je strava dietní, diabetická a zvláštní.


Kde nás najdete