mail home

Domov se zvláštním režimem Uherské Hradiště - Poskytované služby

Poskytujeme tyto základní činnosti v rámci sociální služby:

a) poskytování pobytových služeb sociální péče v nepřetržitém provozu, formou celoročního pobytu osobám, které v důsledku svého věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé),

b) poskytování ubytování a stravování uživatelům,

c) poskytování základního sociálního poradenství,

d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,

e) poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná,

f) poskytování rehabilitačního ošetřování uživatelům prováděné všeobecnými sestrami,

g) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,

h) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,

ch) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů a kontaktu se společenským prostředím, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.


Kde nás najdete