mail home

Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Poskytované služby

Domov se zvláštním režimem Nezdenice poskytuje svým uživatelům následující služby:

Domov se zvláštním režimem doplňuje linii pobytových zařízení, které spravuje příspěvková organizace Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště, IČ 092096. Naším zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín. Služby poskytujeme nepřetržitě každý den v roce. Kapacita Domova se zvláštním režimem je 27 uživatelů.

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 50 jmenovaného zákona poskytujeme tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) aktivizační činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

a) poskytnutí ubytování

Nabízíme ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Uživatelé si mohou pokoje dovybavit dekoračními předměty případně vlastním nábytkem. Pracovníci zajišťují pravidelný úklid pokojů, praní a žehlení prádla ve vlastní prádelně zařízení.

b) poskytnutí stravy

V kuchyni Domova se zvláštním režimem připravujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel. Jídlo je podáváno ve společenské místnosti s jídelnou a kuchyňkou, v případě potřeby se strava dováží na pokoje.

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomáháme uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, použití WC, péči o vlasy a nehty apod.

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

S ohledem na zdravotní stav pomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka na vozík, polohování, podávání jídla a pití, podávání léků, pomoc při chůzi, pomoc s orientací uživatelů).

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé mají možnost účastnit se kulturních a společenských akcí v Domově se zvláštním režimem i mimo Domov podle jejich výběru. Mohou za nimi docházet na návštěvu do Domova se zvláštním režimem jejich příbuzní a přátelé. Na požádání objednáme, případně doprovodíme, uživatele ke kadeřnici, na pedikúru, do obchodu.

f) sociálně terapeutické činnosti

Pracovnice provádí s uživateli aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností.

g) aktivizační činnosti

Pracovníci zabezpečují uživatelům zájmovou a kulturní činnost v Domově se zvláštním režimem. Pomáhají při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Ostatní činnosti (např. výtvarné, hudební a další) vedou uživatele ke zklidnění, vytvoření dobré pohody a radostného naladění.

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pracovníci Domova se zvláštním režimem pomáhají v případě potřeby při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech apod.).


Sociální oblast

Vyřizování a zajišťování korespondence, osobních dokladů, vyřizování finančních záležitostí, individuální plánování, sociální šetření, vedení sociální agendy uživatel, poskytování krizové pomoci a základního sociálního poradenství.

Církevní bohoslužby
Uživatelé mají možnost navštívit církevní bohoslužby, které se konají dle potřeby v místní kapli. 1x za 14 dní v sobotu dochází do zařízení katolický kněz. V případě zájmu obchází kněz nebo řádová sestra pokoje a provádí modlitbu přímo u lůžka. Zařízení navštěvuji i jiné církve, dle dohody s vedením domova.     

Služby poskytované za poplatek (fakultativní a doplňkové služby):

  • možnost odvozu a dovozu uživatele k rodině, za nákupem
  • šicí práce nad rámec drobných oprav (všití zipu, přešívání oděvu)
  • použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatele

Další zpoplatněné fakultativní a doplňkové služby jsou uvedeny v organizační směrnici zařízení.

Externí služby za poplatek:

  • kadeřnice
  • pedikérka
  • opravy a seřízení naslouchadel

 

CO UŽIVATELI NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE NABÍDNOUT

  • Osobního asistenta - přítomnost jednoho pracovníka u jednoho uživatele po dobu 24 hodin.
  • Pomoc při činnostech, které uživatel zvládne sám. Snažíme se udržet u uživatelů  jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.
  • Sociální služby bez přiměřeného rizika. To je běžnou součástí života každého z nás. Není tedy vyloučeno, že uživatel např. upadne. Kdybychom poskytovali naši službu tak, aby se uživateli nic nestalo, porušovali bychom jeho základní práva (na přiměřené riziko, volný pohyb).

Kde nás najdete