Domov se zvlášním režimem Nezdenice - Ostatní činnosti

Domov se zvláštním režimem plánuje průběh sociální služby uživatelů podle jejich individuálních potřeb, schopností, ale zároveň vychází i ze svých vlastních možností.

Individuální přístup k uživateli je na prvním místě, snažíme se zapojit uživatele při řešení různých situací, abychom podporovali jejich samostatnost a nezávislost.

Pracovníci při práci s uživateli využívají metody práce jako např. osobní rozhovory, pozorování, naslouchání, intuitivní techniky, bazální stimulaci, dotazníková šetření, využití prvků reminiscenční terapie, aj. Využívány jsou rovněž metody psychobiografického modelu péče, empatické fantazie a hypotéz.

Základní sociální poradenství pro zájemce o pobytovou sociální službu poskytují sociální pracovnice v pondělí v prodloužených hodinách do 16,30. Uživatelům služby je sociální poradenství poskytováno prostřednictvím sociálních pracovníků dle jejich aktuální potřeby.

Domov se zvláštním režimem není pro veřejnost uzavřeným zařízením, návštěvy jsou vítány a podporovány.

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvní hodiny jsou od 8:00 do 20:00 hod. Výjimku mimo stanovené návštěvní hodiny lze udělit po dohodě s vedoucím pracovníkem.

V rámci zdravotnické péče zprostředkováváme pouze ošetřovatelské úkony. Na odborná vyšetření jsou uživatelé dopravováni v doprovodu pracovníků Domova se zvláštním režimem nebo rodinných příslušníků.

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem, který navštěvuje zařízení 1x týdně. Uživatel má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Odbornou péči zajišťují všeobecné sestry zdravotnickými výkony ordinovanými ošetřujícím lékařem. Ošetřovatelskou péči nepřetržitě provádí školený personál pracovníků přímé obslužné péče. Do zařízení dochází odborní lékaři (neurolog, psychiatr, ORL, gynekolog, diabetolog, oční specialista).

Církevní bohoslužby

Uživatelé mají možnost navštívit církevní bohoslužby, které se konají dle potřeby v místní kapli. 1x za 14 dní v sobotu dochází do zařízení katolický kněz. V případě zájmu obchází kněz nebo řádová sestra pokoje a provádí modlitbu přímo u lůžka. Zařízení navštěvuji i jiné církve, dle dohody s vedením domova.

Služby poskytované za poplatek (fakultativní a doplňkové služby)

Jejich nabídku a výši naleznete v části webu výše úhrady za pobyt.

Externí služby za poplatek

  • kadeřnice
  • pedikérka
  • opravy a seřízení naslouchadel

CO UŽIVATELI NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE NABÍDNOUT

  • Osobního asistenta - přítomnost jednoho pracovníka u jednoho uživatele po dobu 24 hodin.
  • Pomoc při činnostech, které uživatel zvládne sám. Snažíme se udržet u uživatelů  jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.

Kde nás najdete