mail home

Domov pro seniory Uherské Hradiště - Pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu 
Domova pro seniory UH
 

Nejste si jistí, jaká služba by byla pro Vás či Vaše rodinné příslušníky vhodná? Jestliže byste rádi získali informace o službách a možnostech, které mohou vést k řešení nebo zmírnění Vaší obtížné životní situace, neváhejte se obrátit na sociální pracovníky domova, viz kontakt.
Po předchozí domluvě nabízíme také prohlídku areálu domova. 

(Mgr. Bc. Pavla Hegerová, Bc. Vendula Černá, Bc. Marie Adámková) 

 

Pro zájemce o sociální službu Domova pro seniory UH doporučujeme následující postup:

1/ Vyplnit formulář „Žádost o poskytnutí sociální služby“ a doložit lékařský posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu zájemce o poskytnutí sociální služby (vyplní praktický lékař). Dále případně doložit přílohy uvedené na zadní straně žádosti. Tiskopis žádosti si můžete:  

  • stáhnout z našich stránek v sekci dokumenty,
  • převzít na Domově pro seniory UH u sociálních pracovníků, kteří Vám rovněž poskytnou základní sociální poradenství
    a konzultaci ke všem dotazům,
  • vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb,
  • vzít u sociální pracovnice v Uherskohradišťské nemocnici.

2/ Vyplněnou žádost včetně příloh a lékařský posudek odevzdejte osobně nebo poštou na adresu našeho domova k rukám sociálních pracovníků. Adresa:

                Domov pro seniory
                
Štěpnická 1139 
                6
86 06  Uherské Hradiště

CO BUDE NÁSLEDOVAT
Sociální pracovníci ověří úplnost a správnost údajů uvedených v žádosti. Následně provedou osobní jednání se zájemcem o službu, a to buď v Domově pro seniory UH, nebo v místě současného pobytu zájemce. Následuje posouzení žádosti komisí (která zasedá jednou za 14 dní), písemně je na adresu zájemce o službu posláno oznámení o zařazení do evidence žadatelů či odmítnutí žadatele.

 

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služeb zastoupeným sociálním pracovníkem.

Zájemce a pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru.

Součástí jednání se zájemcem je u naší cílové skupiny osoba blízká, případně opatrovník nebo sociální pracovnice zařízení, kde je žadatel umístěn.

Jednání se zájemcem o službu je významné z toho důvodu, aby zájemce mohl rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si představuje.

Pracovník zařízení zjišťuje, co zájemce od služby očekává a společně pak formulují, jakým způsobem bude poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat. Zájemce o službu je tedy před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální služby seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby. 

Kde nás najdete