mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Časté dotazy

Jaká bude konečná kapacita jednotlivých služeb? Kapacita služby domov pro seniory bude spuštěním služby domov se zvláštním režimem snížena z aktuálních 165 na 115 uživatelů. Kapacita nové služby domov se zvláštním režimem bude 27 uživatelů. Celková kapacita Domova bude 142 uživatelů.

Kdy budou dostupné jednolůžkové pokoje? Dostupnost jednolůžkových pokojů v rámci běžného provozu lze očekávat se spuštěním nové služby domov se zvláštním režimem.

Kolik jednolůžkových pokojů vznikne spuštěním služby DZR? Na službě domov pro seniory je plánováno obnovit minimálně 40 jednolůžkových pokojů.

Jak budou jednolůžkové pokoje obsazovány? Jednolůžkové pokoje budou obsazovány dle původního pořadníku. První půjde na jednolůžkový pokoj tedy ten, kdo na něm byl nejdéle a jako poslední ten, kdo byl na jednolůžkový pokoj ubytován jako poslední.

Kdy bude spuštěna služba DZR? Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla k 31. 8. 2018.

Proč nevytvoříme jednolůžkové pokoje dříve? Domov bude až do spuštění služby DZR registrován jako zařízení s kapacitou 165 uživatelů. Investiční záměr akce udává kapacitu Domova po dobu rekonstrukce 142 lůžek. V praxi jsme dosažení této kapacity bez výrazného negativního dopadu na komfort našich uživatelů vyhodnotili jako neadekvátní a podařilo se nám dohodnout na hraniční, minimální kapacitě 128 uživatelů s tím, že se budeme během vývoje stěhování snažit kapacitu co nejvíce přiblížit požadavku Investičního záměru. Po dosažení konečné obsazenosti budeme danou kapacitu držet plně obsazenou až do spuštění služby DZR a bude obnoven příjem nových uživatelů. Důvodem je zachovat co nejvíce vyrovnané hospodaření Domova.

Kdy začnou stavební práce? Rada Zlínského kraje schválila na svém 24. zasedání dne 2. 10. 2017 zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Domov pro seniory Nezdenice - stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem". Dne 20. 10. 2017 zveřejněno na Profilu zadavatele - Zlínský kraj. Lhůta pro podání nabídek do 9. 11. 2017. Předpokládaný termín zahájení plnění k 21. 12. 2017.

Proč jsou odklady stavby? Investorem akce je Zlínský kraj, který celou akci organizuje, zajišťuje a zadává ve své režii. Do celého procesu nejsme z naší strany kompetentní výrazněji zasahovat a vycházíme z informací, které jsou nám poskytnuty.

Kde nás najdete