mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Veřejný závazek

Posláním Domova pro seniory Nezdenice je poskytnout bezpečné, důstojné a spokojené prostředí občanům, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy rodiny nebo za pomoci terénních služeb v jejich domácím prostředí. Naši službu poskytujeme v příjemném a klidném prostředí malé vesnice ležící na úpatí Bílých Karpat.

Zásady poskytování sociální služby

 • Zásada zachování lidské důstojnosti – každý uživatel je svébytnou osobností, a proto respektujeme jeho hranice a přenecháváme mu zodpovědnost za vlastní rozhodování podle jeho možností a schopností. Důstojnost uživatelů zachováváme např. formou oslovení, respektováním soukromí, vyhýbáním se stigmatizaci, podporou úpravy zevnějšku.
 • Zásada individuálního přístupu – při  příchodu do domova s uživatelem společně plánujeme průběh poskytované služby dle jeho osobních potřeb, přání a schopností. Snažíme se alespoň z části zachovat zvyky a denní rituály, které uživatelé prováděli v domácím prostředí.
 • Zásada motivace zapojení se do života společnostiposkytujeme uživatelům přiměřenou míru podpory a pomoci (péče), která napomáhá k nezávislosti na službě. Podporujeme uživatele v kontaktu s rodinou a přáteli, ve využívání běžně dostupných služeb. Motivujeme uživatele k účasti na kulturních a společenských akcích v domově i mimo domov dle vlastního výběru.
 • Zásada uplatnění svobodné vůle – podporujeme uživatele v jejich samostatném rozhodování při řešení vlastních problémů. Uživatelé jsou zodpovědní za vlastní rozhodnutí.
 • Zásada dodržování lidských práv a základní svobody – chráníme práva uživatelů v souladu se zákony, směrnicemi a vnitřními pravidly domova, dodržujeme Etický kodex pracovníka DS Nezdenice. 

Cílem DS Nezdenice je za přispění všech zaměstnanců

 • Zajistit důstojný způsob života pro všechny uživatele.
 • Zajistit uživatelům potřebné zázemí, pocit jistoty a bezpečí.
 • Udržet u uživatelů v maximálně možné míře jejich soběstačnost a samostatnost.
 • Zapojovat uživatele do běžných činností komunity a pomáhat jim udržet kontakt s rodinou a přáteli.
 • Podporovat u uživatel udržování běžného způsobu života, přirozené vztahy a zprostředkování kontaktů s místními institucemi poskytující služby veřejnosti. 

Cíle DS Nezdenice pro rok 2019 a dlouhodobé cíle

Cíle pro rok 2019:

 • Proškolení minimálně 20 zaměstnanců v bazální stimulaci.
 • Zajištění optimálního provozu po snížení kapacity v DS.
 • Výběr a zaškolení pracovníků pro službu domov se zvláštním režimem.

 Dlouhodobé cíle:

 • Zajištění optimálního provozu a rozvoj služby domov se zvláštním režimem.
 • Postupné rozšířovánít celkové vybavení Domova.
 • Snaha o získání certifikace "pracoviště bazální stimulace".
 • Vybudování nových výtahů v zařízení.
 • Rozšíření parkoviště u DS Nezdenice.

Kde nás najdete