mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Postup přijetí uživatele

KRITÉRIA A POSTUP PRO PŘIJETÍ DO DS NEZDENICE

Po podání žádosti do našeho zařízní si s Vámi naše sociální pracovnice dohodnou schůzku a provedou  sociální šetření, po kterém bude následovat:

1. Jednání poradní komise, která projednává jednotlivé žádosti na základě výsledků zjištěných při osobním jednání se žadatelem (nepříznivá sociální situace, míra potřebnosti péče). Žádosti jsou vyhodnoceny podle získaných bodů – bodována je míra potřebnosti péče žadatele.

Míra potřebnosti péče (závislost žadatele na péči jiné osoby) se hodnotí v těchto oblastech:

  • stravování: pomoc při přípravě stravy, podávání jídla a úpravě stravy, popřípadě podávání jídla nebo pomoc při přípravě nápojů a jejich podávání
  • péče o sebe: pomoc při provedení osobní hygieny (ranní hygiena, koupání, mytí vlasů, péče o zuby, nehty), pomoc při oblékání, zapínání knoflíků, zipů, obouvání bot, zavazování tkaniček
  • oblast pohybu: pomoc při polohování, posazování, chůzi po rovině, po schodech, využívání kompenzačních pomůcek, schopnost úchopů a udržení věcí v rukách
  • oblast zdraví: pomoc při rozpoznání změn zdravotního stavu, pomoc při chystání a užití léků, dále pomoc při přivolání lékaře, doprovodu k lékaři, potřeba pomoci v průběhu noci
  • orientace v čase, místě, ve vztahu k osobám: pomoc při orientaci v těchto oblastech
  • péče o domácnost a hospodaření s penězi: pomoc při péči o domácnost, použití spotřebičů, pomoc při péči o osobní věci a oděvy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky
  • práv a povinností, rozhodování o sobě: pomoc při znalosti práv a jejich uplatnění, pomoc při dodržování povinností a pravidel, pomoc při rozpoznání rizik.

Naši sociální službu poskytujeme ve dvou budovách:

  • hlavní budově, kde je nepřetržitě ošetřující personál
  • samostatné budově tzv. Zámečku, kde jsou pouze tři dvoulůžkové pokoje a ošetřující personál tam pouze dochází

Pro zařazení do evidence žadatelů v rámci hlavní budovyDomova pro seniory Nezdenice musí míra potřebnosti žadatele dosáhnout nejméně 48 bodů = vysoká míra potřebnosti (tzn., že žadatel potřebuje celodenní péči, je plně závislý na pomoci druhé osoby).

Pro zařazení do evidence žadatelů v rámci budovy tzv. Zámeček musí míra potřebnosti žadatele dosáhnout 30 – 47 bodů = střední míra potřebnosti (tzn. žadatel je mobilní, orientovaný, schopný docházet na stravu do společné jídelny v hlavní budově atd.)

Pokud žadatel při vyhodnocení míry potřebnosti péče získá méně jak 30 bodů = nízká míra potřebnosti, a jeho životní situace se nebude jevit jako sociálně nepříznivá, je žádost poradní komisí zamítnuta z důvodu nesplnění naší cílové skupiny.

2. Sociální pracovnice odešle písemné oznámení o zařazení nebo zamítnutí Vaší žádosti do evidence žadatelů neprodleně do 15 dnů po poradní komisi. V případě zamítnutí žádosti Vám doporučí jiný typ sociální služby, která bude pro Vás vhodná. Zamítnuté žádosti jsou vyřazeny z evidence žadatelů.

3. V případě uvolnění místa budete vyzváni k přijetí do našeho domova. 
Pozor před uzavřením Smlouvy o poskytování pobytové služby je žadatel vyzván předložit Posudek registrujícího praktického lékaře. Bez tohoto Posudku nelze uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby v  DS Nezdenice.

Pokud tuto nabídku odmítnete, bude Vaše žádost vyřazena z evidence žadatelů. Dlouhodobě nemůžeme evidovat žadatele, kteří v případě volného místa v našem domově odmítnou naši sociální službu. 

Pokud je Vaše žádost v našem zařízení evidována déle než 6 měsíců, bude provedeno před přijetím následné sociální šetření a jednání poradní komise.

Kde nás najdete