mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Poskytované služby

Domov pro seniory Nezdenice poskytuje svým uživatelům následující služby:

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

a) poskytnutí ubytování:
Nabízíme ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím/bez příslušenství. Uživatelé si mohou pokoje dovybavit dekoračními předměty případně vlastním nábytkem. Pracovníci domova zajišťují pravidelný úklid pokojů, praní a žehlení prádla ve vlastní prádelně domova.

b) poskytnutí stravy:
V kuchyni domova připravujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu tří hlavních jídel. Připravujeme stravu normální (racionální), dietní, diabetickou, případně kombinaci diet. Jídlo je podáváno v jídelně, v případě potřeby se strava dováží na pokoje.

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
S ohledem na zdravotní stav a po domluvě s uživatelem pomáhá personál uživateli při zvládání běžných úkonů (oblékání a svlékání, vstávání či přesunu z lůžka na vozík, polohování, podávání jídla a pití, podávání léků, pomoc při chůzi, pomoc s orientací uživatelů).

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
Pomáháme uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc při osobní hygieně, pomoc při umývání, použití WC, péči o vlasy a nehty apod.

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Uživatelé mají možnost účastnit se kulturních a společenských akcí v domově i mimo domov podle jejich výběru. Mohou za nimi docházet na návštěvu do domova jejich příbuzní a přátelé. Na požádání objednáme, případně doprovodíme, uživatele ke kadeřnici, na pedikúru, do obchodu.

f) sociálně terapeutické činnosti:
Pracovnice provádí s uživateli aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí tvořivých schopností.

g) aktivizační činnosti:
Pracovníci zabezpečují uživatelům zájmovou a kulturní činnost v domově. Pomáhají při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností uživatelů.  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pracovníci domova pomáhají v případě potřeby při vyřizování běžných záležitostí (např. na úřadech apod.).

V rámci zdravotnické péče zprostředkováváme pouze ošetřovatelské úkony. Na odborná vyšetření jsou uživatelé dopravováni, případně doprovázeni, k odborným lékařům. Lékařská péče v domově je zajišťována praktickým lékařem, který navštěvuje domov 2x týdně. Uživatel má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Odbornou péči zajišťují všeobecné sestry zdravotnickými výkony ordinovanými ošetřujícím lékařem. Ošetřovatelskou péči nepřetržitě provádí školený personál pracovníků přímé obslužné péče. Do domova dochází odborní lékaři (neurolog, psychiatr, ORL, gynekolog, diabetolog, oční specialista).

Aktivizační činnost
Volný čas si dle přání organizuje každý sám. Uživatelé se mohou zúčastnit různých aktivit v zařízení např. skupinového cvičení, předčítání, DVD projekce, společenských akcí apod. Zároveň se mohou zúčastnit i společenských akcí mimo zařízení. V případě zájmu a v rámci individuálního plánování je naplánována určitá činnost a personál je při její realizaci nápomocen. Pro uživatele je k dispozici kulturní místnost v zařízení, kde si mohou zapůjčit knihy, zapojit se do kroužku ručních prací, sledovat dle zájmu televizi, hrát hry na počítači apod.

Sociální oblast
Vyřizování a zajišťování korespondence, osobních dokladů, vyřizování finančních záležitostí, individuální plánování, sociální šetření, vedení sociální agendy uživatel, poskytování krizové pomoci a základního sociálního poradenství.

Církevní bohoslužby
Uživatelé mají možnost navštívit církevní bohoslužby, které se konají dle potřeby v místní kapli. 1x za 14 dní v sobotu dochází do zařízení katolický kněz. V případě zájmu obchází kněz nebo řádová sestra pokoje a provádí modlitbu přímo u lůžka. Zařízení navštěvuji i jiné církve, dle dohody s vedením domova.     

Služby poskytované za poplatek (fakultativní a doplňkové služby):

  • možnost odvozu a dovozu uživatele k rodině, za nákupem
  • šicí práce nad rámec drobných oprav (všití zipu, přešívání oděvu)
  • použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatele

Další zpoplatněné fakultativní a doplňkové služby jsou uvedeny v organizační směrnici zařízení.

Externí služby za poplatek:

  • kadeřnice
  • pedikérka
  • opravy a seřízení naslouchadel

 

CO UŽIVATELI NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE NABÍDNOUT

  • Osobního asistenta - přítomnost jednoho pracovníka u jednoho uživatele po dobu 24 hodin.
  • Pomoc při činnostech, které uživatel zvládne sám. Snažíme se udržet u uživatelů  jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.
  • Sociální služby bez přiměřeného rizika. To je běžnou součástí života každého z nás. Není tedy vyloučeno, že uživatel např. upadne. Kdybychom poskytovali naši službu tak, aby se uživateli nic nestalo, porušovali bychom jeho základní práva (na přiměřené riziko, volný pohyb).

Kde nás najdete