Domov pro seniory Nezdenice - Ostatní činnosti

Domov pro seniory Nezdenice plánuje průběh sociální služby uživatelů podle jejich individuálních potřeb, schopností, ale zároveň vychází i ze svých vlastních možností. Individuální přístup k uživateli je na prvním místě, snažíme se zapojit uživatele při řešení různých situací, abychom podporovali jejich samostatnost a nezávislost. Pracovníci při práci s uživateli využívají metody práce jako např. osobní rozhovory, pozorování, naslouchání, intuitivní techniky, bazální stimulaci, dotazníková šetření, využití prvků reminiscenční terapie, aj. Domov není pro veřejnost uzavřeným zařízením, návštěvy jsou vítány a podporovány. Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně. Návštěvní hodiny jsou od 8:00 do 20:00 hod. Výjimku, mimo stanovené návštěvní hodiny, lze udělit po dohodě s vedoucím pracovníkem.

V rámci zdravotnické péče zprostředkováváme pouze ošetřovatelské úkony. Na odborná vyšetření jsou uživatelé dopravováni, případně doprovázeni, k odborným lékařům. Lékařská péče v Domově je zajišťována praktickým lékařem, který navštěvuje Domov 1x týdně. Uživatel má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře. Odbornou péči zajišťují všeobecné sestry zdravotnickými výkony ordinovanými ošetřujícím lékařem. Ošetřovatelskou péči nepřetržitě provádí školený personál pracovníků přímé obslužné péče. Do Domova dochází odborní lékaři (neurolog, psychiatr, ORL, gynekolog, diabetolog, oční specialista).

Aktivizační činnost

Volný čas si dle přání organizuje každý sám. Uživatelé se mohou zúčastnit různých aktivit v zařízení např. skupinového cvičení, předčítání, DVD projekce, společenských akcí apod. Zároveň se mohou zúčastnit i společenských akcí mimo zařízení. V případě zájmu a v rámci individuálního plánování je naplánována určitá činnost a personál je při její realizaci nápomocen. Pro uživatele je k dispozici kulturní místnost v zařízení, kde si mohou zapůjčit knihy, zapojit se do kroužku ručních prací, sledovat dle zájmu televizi, hrát hry na počítači apod.

Sociální oblast

Vyřizování a zajišťování korespondence, osobních dokladů, vyřizování finančních záležitostí, individuální plánování, sociální šetření, vedení sociální agendy uživatel, poskytování krizové pomoci a základního sociálního poradenství.

Církevní bohoslužby

Uživatelé mají možnost navštívit církevní bohoslužby, které se konají dle potřeby v místní kapli. 1x za 14 dní v sobotu dochází do zařízení katolický kněz. V případě zájmu obchází kněz nebo řádová sestra pokoje a provádí modlitbu přímo u lůžka. Zařízení navštěvuji i jiné církve, dle dohody s vedením domova.

Služby poskytované za poplatek (fakultativní a doplňkové služby)

Jejich nabídku a výši naleznete v části webu výše úhrady za pobyt.

Externí služby za poplatek

  • kadeřnice
  • pedikérka
  • opravy a seřízení naslouchadel

CO UŽIVATELI NAŠE SLUŽBA NEMŮŽE NABÍDNOUT

  • Osobního asistenta - přítomnost jednoho pracovníka u jednoho uživatele po dobu 24 hodin.
  • Pomoc při činnostech, které uživatel zvládne sám. Snažíme se udržet u uživatelů  jejich soběstačnost a samostatnost, aby nedocházelo k vytvoření závislosti na poskytované službě.

Kde nás najdete