mail home

Domov pro seniory Nezdenice - Informace pro zájemce

Jak podat žádost do Domova pro seniory Nezdenice (dále „DS Nezdenice“)?
Žádost o přijetí do DS Nezdenice si může zájemce o sociální službu vyzvednout přímo v domově, stáhnout z našich internetových stránek, nebo se telefonicky dohodnout se sociální pracovnicí na zaslání tiskopisu elektronicky, nebo poštou. Dále je možné si žádost vyzvednout na ředitelství Sociálních služeb Uherské Hradiště. Vyplněnou a podepsanou žádost lze doručit osobně, poštou, elektronicky, na adresu DS Nezdenice 233, 687 32 Nezdnice.

Projednávání žádosti, přijetí/nepřijetí do DS Nezdenice
Poradní komise projednává jednotlivé žádosti zpravidla 1x za 14 dní. Na základě předložených podkladů ze sociálního šetření a žádosti rozhodne o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o umístění do pobytového zařízení. O výsledku jednání poradní komise (zařazení/nezařazení) je žadatel neprodleně informován písemně (do 15 dnů) od konání poradní komise.

Před přijetím žadatele do DS Nezdenice
Před uzavřením Smlouvy o poskytování pobytové služby je žadatel vyzván předložit Posudek registrujícího praktického lékaře. Bez tohoto Posudku nelze uzavřít Smlouvu o poskytnutí sociální služby v  DS Nezdenice.

Kde nás najdete