mail home

Chráněné bydlení - Staré Město - O domově

Chráněné bydlení - Staré Město, Velehradská 2196, 2197, 686 03 Staré Město

Posláním Chráněného bydlení je usilovat o maximální rozvoj soběstačnosti lidí s mentálním i kombinovaným postižením a jejich integraci do společnosti prostřednictvím poskytování individuálně stanovené míry podpory a péče.

Cílová skupina:

  • Osoby s mentálním postižením 
  • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které používají pouze základní kompenzační pomůcky a jsou schopny samostatného pohybu). 
  • Osoby, které vyžadují střední míru podpory 

Věková kategorie uživatelů:

  • mladí dospělí (19 – 26 let)
  • dospělí (27 – 64 let)
  • mladší senioři (65-70 let)

Věková hranice pro přijetí je 64 let. Osoby, které přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny v chráněném bydlení zůstávají.

Kapacita služby:

12 lůžek

Služba chráněné bydlení je poskytována formou skupinového bydlení ve dvou domcích rodinného typu:

- 2 domácnosti po 6 uživatelích
- 1 dvoulůžkový pokoj a 4 jednolůžkové pokoje.

Služba chráněného bydlení není určena pro tyto osoby:

- Osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
- Osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
- Osoby závislé na alkoholu a drogách
- Osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména s Alzheimerovou demencí
- Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- Osoby, které přijímají potravu sondou

Kde nás najdete