mail home

Chráněné bydlení - Rostislavova - O chráněném bydlení

Chráněné bydlení - Rostislavova, Rostislavova 686, 671, 686 01 Uherské Hradiště

Posláním služby Chráněné bydlení-Rostislavova je provázet osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, tak aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky. Těmto osobám je poskytována profesionální podpora zaměřená na individuální rozvoj a upevňování dovedností, tak aby mohli zvládat život s minimální podporou.

Cílová skupina:

- osoby s mentálním postižením
- osoby s kombinovaným postižením (mentální postižení, které může být v omezené míře kombinované s tělesným postižením)
- které vyžadují střední a nízkou míru podpory

Věková kategorie klientů:

  •  mladí dospělí (19 - 26 let)
  • dospělí (27 - 64 let)
  • mladší senioři (65 – 70 let)

Věková hranice pro přijetí je 64 let. Osoby, které přesáhnou věkovou hranici 70 let a spadají do cílové skupiny v chráněném bydlení zůstávají.

Kapacita služby:

- 21 lůžek

Služba chráněné bydlení má formu individuálního bydlení a je poskytována ve dvoubytových domech na ulici Rostislavova č. p. 686 a č. p. 671.

Dům č.p. 686

- 5 bytů pro 2 uživatele (1+1)
- 2 byty pro 1 uživatele  (1+1)

Dům č.p. 671

- 3 byty pro 2 uživatele (2+KK)
- 1 byt pro 3 uživatele (3+KK)


 
Sociální služba Chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

- osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
- osoby, které by svým chováním nebo z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití
- osoby se stařeckou a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí
- osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- osoby, které přijímají potravu sondou
- osoby imobilní

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti:

Dle § 17 vyhl. č. 505/2006 Sb.

 

Kde nás najdete