mail home

Chráněné bydlení Kunovice - Aktuality

Kunovské léto

Uživatelky se zúčastnily pořadu LETEM SVĚTEM v rámci XXVI. mezinárodního dětského folklorního festivalu "KUNOVSKÉ LÉTO". Právě ze včerejšího dne přesunuli pořadatelé, z důvodu nepříznivého počasí, na dnešek soutěžní pořad choreografií ke 100. výročí cestovatele Miroslava Zikmunda LETEM SVĚTEM. Uživatelky se seznámily před vystoupením dětí ještě z novou knihou Bosá léta Fanka Jilíka, kterou představil jeho syn pan Jiří Jiljí a která byla nakonec pokřtěna za přítomnosti pana starosty Vardana aj.
Uživatelky měly možnost shlédnout krásné vystoupení dětí z různých lidových souborů - jak pěvecké a taneční, ale také dramatické ztvárnění. Občerstvily se lahodnou ovocnou zmrzlinou. Na Panském dvoře v přednáškovém sále se ještě stačily podívat na výstavu železničních modelů, obdivovaly zdařilou práci místních modelářů.            

Sportovní akce

Klientky se zúčastnily sportovní akce -  BĚH O POHÁR MĚSTA KUNOVICE A EPS.
Klientky zdárně vybojovaly první a druhé místo. Z vítězství měly radost.


              Luhačovice

Klientky dne 10.5. 2019 navštívily lázeňské město Luhačovice.  Kde se ve městě konala akce: "otevírání pramenů". V rámci této akce se zde konal pouliční jarmark a klientky měly možnost shlédnout různé výrobky lidových řemeslníků.    

                                                       

                                                       

                                                       

                                                

 

                                                                               Legiovlak 

Klientky si dne 28. 4. 2019 na vlakovém nádraží v Uherském Hradišti prohlédly Legiovlak. Legiovlak je projektem Československé obce legionářské, Českých drah a dalších partnerů. Klientky měly možnost shlédnout zrekontruované historické vozy, které mají přiblížit podobu vlaků, používaných na Transsibiřské magistrále čs. legie jako pojízdné kasárny v letech 1918 až 1920.

Legiovlak je složen z vozu polní pošty, tzv. těplušky, prodejního, ubytovacího, zdravotního, štábního, obrněného, krejčovského a dvou plošinových vozů. V každém z vagonů byli vyvěšené  informační panely a exponáty, které seznamují se životem a bojem čs. legií. 

 

 

 

 VELIKONOCE 2019

Uživatelky se zúčastnily společenské události pořádané městem Uherské Hradiště - VELIKONOČNÍ JARMARK na Masarykově náměstí. Uživatelky měly možnost si projít celé náměstí se stánky, ve kterých prodejci hlavně nabízeli rozličné rukodělné výrobky související s velikonočními svátky jara.

V centru jejich zájmu se stalo vystoupení vizovické kapely Fleret, které je natolik roztančilo, že se i  vlnily v rytmu jejich hudby. Nadšením tleskaly, mávaly a zpívaly. Vydaly notnou dávku energii, kterou nabraly opětovně v nedaleké  kavárně Café 21. Zde se občerstvily,  byly obslouženy kamarádkou Evou, která bydlí v chráněném bydlení na Rostislavově v Uherském Hradišti a pracuje přímo v této kavárně. Poseděly s ostatními v příjemném prostředí nádvoří bývalé jezuitské koleje.Výlet do Uherského Hradiště se jim líbil a byl pro ně hezkým zpestřením a zpříjemněním v době velikonoční - na Bílou sobotu.

 

 

 


 

 

 

 

 

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE

 

Uživatelky měly možnost si prohlídnout stálou expozici ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Seznámily se s dávným životem lidí na venkově, jaký způsob obživy byl pro ně typický – zemědělské hospodaření – chov dobytka, včelařství, rybářství a vinohradnictví.

Další oblastí, která je typická pro lidovou tvorbu – rukodělnáčinnost od tradičního hrnčířství přes zpracování textilních vláken až po práci se dřevem včetně vysoké umělecké úrovně dochovaných dokladů lidového řezbářství.

Lidový oděv je velkým a rozmanitým okruhem, který se do značné míry prolíná i v části věnované rodinným a výročním obřadům. Uživatelky zaujala krojová rozmanitost – od chudobných krojů až po vysoce zdobné oděvy. Delší časový úsek věnovaly krásným zdobným výšivkám, které velmi pochvalně hodnotily. Také se jim líbily různé masky z masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, letniční obyčeje, slavnosti dožínek i vinobraní až po hody a v závěru také ukázky postav Mikuláše a jeho družiny či Lucií.

LIDOVÉ STAVBY (NE)ZNÁMÉ

 

 

Potomákové muzeum, Popovice
Potomákové muzeum je v soukromém vlastnictví rodiny Potomáků. Jejich sbírka představuje kunovský kroj v jeho historickém vývoji i veškerých obměnách. Jejich vzácná expozice reprezentuje lidové kroje jednoho mikroregionu.
Potomákové muzeum a výstava betléma v kostele se uživatelkám moc líbila.

 

 

 

 

O víkendu pořádá nemocnice v Uherském Hradišti Den otevřených dveří. Zájemci o tuto akci mají možnost shlédnout novou budovu interny a dětského oddělení, kdy zaměstnanci nemocnice zájemce o prohlídku provedou a odpoví na případné dotazy. Klientky  byli na této akci účastny za doprovodu pracovnice. Klientky měly možnost shlédnout pět pater lůžkových oddělní i ambulancí. Také byl volný přístup do suterénu s potrubní poštou, nebo do nejvyššího patra, které patří rozsáhlému technickému zázemí budovy. Den otevřených dveří byl pro klientky vyjímečnou událostí, protože po nastěhování pacientů se totiž takováto příležitost už nebude opakovat. Mimo jiné se klientkám věnoval i MUDr. Vladimír Okénka-primář interny I a vysvětloval přínos stropního zvedacího systému pro imobilní pacienty. Klientkám se také velmi líbily zvířecí motivy na zdích nového dětského oddělení, které pro nemocnici malovali studenti UMPRUM Uherské Hradiště. Po ukončení prohlídky si klientky pochutnaly na kávě a dobrém zákusku v nemocničním bufetu

VÝSTAVA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ V KINĚ HVĚZDA

 

Kde nás najdete