mail home

Chráněné bydlení Kunovice - Aktuality

 

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE

 

Uživatelky měly možnost si prohlídnout stálou expozici ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Seznámily se s dávným životem lidí na venkově, jaký způsob obživy byl pro ně typický – zemědělské hospodaření – chov dobytka, včelařství, rybářství a vinohradnictví.

Další oblastí, která je typická pro lidovou tvorbu – rukodělnáčinnost od tradičního hrnčířství přes zpracování textilních vláken až po práci se dřevem včetně vysoké umělecké úrovně dochovaných dokladů lidového řezbářství.

Lidový oděv je velkým a rozmanitým okruhem, který se do značné míry prolíná i v části věnované rodinným a výročním obřadům. Uživatelky zaujala krojová rozmanitost – od chudobných krojů až po vysoce zdobné oděvy. Delší časový úsek věnovaly krásným zdobným výšivkám, které velmi pochvalně hodnotily. Také se jim líbily různé masky z masopustní obchůzky, velikonoční zvyky, letniční obyčeje, slavnosti dožínek i vinobraní až po hody a v závěru také ukázky postav Mikuláše a jeho družiny či Lucií.

LIDOVÉ STAVBY (NE)ZNÁMÉ

 

 

Potomákové muzeum, Popovice
Potomákové muzeum je v soukromém vlastnictví rodiny Potomáků. Jejich sbírka představuje kunovský kroj v jeho historickém vývoji i veškerých obměnách. Jejich vzácná expozice reprezentuje lidové kroje jednoho mikroregionu.
Potomákové muzeum a výstava betléma v kostele se uživatelkám moc líbila.

 

 

 

 

O víkendu pořádá nemocnice v Uherském Hradišti Den otevřených dveří. Zájemci o tuto akci mají možnost shlédnout novou budovu interny a dětského oddělení, kdy zaměstnanci nemocnice zájemce o prohlídku provedou a odpoví na případné dotazy. Klientky  byli na této akci účastny za doprovodu pracovnice. Klientky měly možnost shlédnout pět pater lůžkových oddělní i ambulancí. Také byl volný přístup do suterénu s potrubní poštou, nebo do nejvyššího patra, které patří rozsáhlému technickému zázemí budovy. Den otevřených dveří byl pro klientky vyjímečnou událostí, protože po nastěhování pacientů se totiž takováto příležitost už nebude opakovat. Mimo jiné se klientkám věnoval i MUDr. Vladimír Okénka-primář interny I a vysvětloval přínos stropního zvedacího systému pro imobilní pacienty. Klientkám se také velmi líbily zvířecí motivy na zdích nového dětského oddělení, které pro nemocnici malovali studenti UMPRUM Uherské Hradiště. Po ukončení prohlídky si klientky pochutnaly na kávě a dobrém zákusku v nemocničním bufetu

VÝSTAVA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB UHERSKÉ HRADIŠTĚ V KINĚ HVĚZDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete